Direct Connect Manuālis Tējkannām
Kas ir aktīvie un pasīvie lietotāji?


Uz sākumu

Aktīvais lietotājs ir tāds, kurš nesēž aiz firewall (ugunssienas) vai arī ir pats sev konfigurējis firewall. Pasīvais lietotājs ir tāds, kurš sēž aiz firewall vai arī viņa firewall nokonfigurējusi mamma. Kāda no tā visa jēga?

Jēga ir tāda, ka aktīvais lietotājs var vilkt failus gan no aktīvajiem, gan no pasīvajiem lietotājiem. Tātad aktīvajiem principā ir pieejams lielāks failu apjoms.

Pasīvie lietotāji var vilkt failus no aktīvajiem, bet nevar vilkt failus no tādiem pašiem pasīvajiem.

www.eradio.lv