Direct Connect Manuālis Tējkannām
Un ko par to saka likums?


Uz sākumu

Administratīvo pārkāpumu kodekss
204.6 pants
Par autortiesību objektu izmantošanu bez likumā paredzētās licences saņemšanas - soda ar naudas sodu līdz 250 latiem.

www.eradio.lv